กลุ่มหัวรุนแรงหรือองค์กรใช้ความรุนแรง

ประท้วง

เป็นกลุ่มหรือองค์กรที่หาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ประเทศนั้นรัฐบาลมีความอ่อนแอ มักจะแทรกและยึดอำนาจ และบังคับประชาชนให้เข้าร่วมส่วนมากจะใช้ความรุนแรงเข้าว่าถ้าใครไม่ทำตามคำสั่งก็อาจถึงกับเสียชีวิต ส่วนมากการก่อการร้ายนี้จะเป็นรัฐมุสสลิม หรือตอนนี้กลุ่ม ไอเอส เป็นกลุ่มที่โหดเหี้ยมทารุณเป็นกลุ่มที่ถูกส่งเสริมจากรัฐบาลอิรัก เป็นกลุ่มที่มีทหารไว้ต่อต้านกับ สหรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้ง รัฐอิสลาม ในอิรักและซีเรีย เพื่อเก็บภาษี และจัดตั้งกฎหมายให้มีความเข้มงวด และนำเอาหลักอิสลามมาใช้อย่างเข้มงวด โดยจะแยกเพศหญิงชายให้แยก กลุ่มหัวรุ่นแรงพวกนี้มักจะมีผู้สนับสนุน มีมหาเศรษฐีคอยอยู่เบื้องหลัง ให้เงินสนับ ผู้ก่อ

การร้ายมักใช้ความรุนแรงออกสื่อเพื่อชักจูงคนให้มาเข้าร่วม หรือใช่ความโหดเหี้ยมเพื่อข่มขู่คู่อริ หรือ ประเทศที่ต่อต้าน มีอาวุธครบมือ ชอบปล้น ร้านทอง น้ำมัน หรือจับผู้หญิงที่ไม่เข้าร่วมมาค้าประเวณี เพื่อหาเงินซื้ออาวุธ มีการจัดการระบบภายในเหมือนกับรัฐบาล กลุ่มหัวรุ่นแรงอาจถูกจ้างจากประเทศอื่นเพื่อขัดผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆกลุ่มหัวรุ่นแรงชอบสร้างความหวาดกลัวให้ทั่วโลกเพื่อที่จะได้ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับสิ่งที่ตนเองทำ กลุ่มสมัยนี้นิยมใช้ความรุ่นแรงกับเพศหญิง นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย โดยกลุ่มพวกนี้จะมาจาก อิสลาม ซึ่งมีหลักคำสอนที่สามารถมองได้หลายแง่มุม พวกที่คิดร้ายจะนำใช้ข้ออ้างในการทำชั่ว ถึงอย่าไรการก่อการร้ายอาจยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริง แต่พวกนี้ยังแพร่ขยายไปทุกประเทศสร้างความวาดละแวง และคอยหาช่องว่างเพื่อความแตกแยก