การเลี้ยงดูลูกให้เลิกใช้ความรุนแรง

ความรุนแรง

การเลี้ยงดูลูกให้เลิกใช้ความรุนแรง ควรปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเด็ก เด็กยุคใหม่เริ่มใช้ความรุ่นแรงมากขึ้นมีผลกระทบมาจากพวกสื่อ โซลเชียล สิ่งแวดล้อมรอบข้าง หรือครอบครัวมีปัญหาหันไปพึ่งคนผิด เสพยา ติดการพนัน เมื่อเติบโตขึ้น อาจทำให้เป็นคนใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาอยู่ทุกครั้ง ผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างดีที่ไม่งั้นอย่างทำเป็นเยี่ยงอย่างได้ อย่าลงโทษเด็กโดยใช้แต่ความรุนแรงมากเกินไปอาจทำให้เด็กกลัวเช่น การทุบตี เป็นสิ่งที่ต้องใช้สติในการไตร่ตรอง

การเลี้ยงดูผิดนำพาสู่ อาชญากร

ในสังคมสมัยใหม่มักจะใช้เวลาทำงานเป็นหลัก หรือการให้เวลาลูกน้อย ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนด้วยตัวเองมักจะนำไปฝากเลี้ยง ปู่ย่า ตา ยาย ทำให้เด็กขาดการอบรมให้รับความรักจากพ่อแม่น้อยลง ไม่รู้จักผิดชอบตอนเติบโต ส่งผลให้มีการเถียง ก้าวร้าว เศรษฐกิจ มีผลทำให้เวลาเราน้อยลงเพราะครอบครัวต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้การทะเลาะ ทุบตี ทำร้าย ทำรายข้าวของ ใช้อารมณ์ ทำให้ลูก มีสภาพจิตใจตกต่ำ หวาดกลัว ในอนาคต อาจจำไปใช้ทำร้ายผู้อื่น

สื่อเชิงลบเสพมากเกิดผลเสีย

พวกสื่อสมัยนี้มีแต่พวกความรุ่นแรง เช่นการข่มขืน การฆ่าฟัน การใช้ความรุนแรงต่อสตรี หรือโลกโซลเชียล มีพวกออกสื่อถ่ายทอดสดโดยใช้ความรุนแรงเพื่อให้คนสนใจ โลกสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปมาก ทำดีไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ แต่ทำตัวเชิงลบกลับเชิดชูคนนั้น จนทำให้ทุกวันนี้เด็กสมัยเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ การแก้ไขปัญหาไม่ใช้เรื่องยากเพียงหันมาดุแล ใส่ใจ ให้เวลากับครอบครัวเยอะที่สุด ควรทำสิ่งดีๆให้เด็กดู และซึมซับมากที่สุด การสั่งสอน อบรม ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย