การเหยียดเพศในสังคมไทย

ประท้วง

สังคมไทยมีการแบ่งชั้นความเท่าเทียมตั้งแต่สมัยก่อน โดยเพศชายเป็นเพศที่มีความแข็งแกร่งด้านร่างกาย และจิตใจ มีความเป็นผู้นำ เป็นท้าวใหญ่ให้ครอบครัว ส่วนเพศหญิงจะเป็นผู้ดูแลสามี มีความอ่อนน้อม สงบสเงียม เป็นแม่บ้านที่ดีคอยหาข้าวหาปลาให้กินและเลี้ยงดูลูกจะเป็นคนจัดการภายในบ้าน ถูกสั่งสอนจากพ่อแม่ให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังเด็ก เพศที่สามจะเป็นเพศที่แปลกประหลาด ปัจจุบันยังไม่คอยเป็นที่ยอมรับถูกมองว่าเป็นตัวตลกและยังเป็นที่น่ารังเกรียจต่อเพศชาย อาจจะมาจากพฤติกรรมตอนเด็ก หรือคุกคลีกับผู้หญิงมาเกินไปมีเฮอร์โมนของเพศหญิงเยอะก็เป็นได้

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าผู้หญิงจะได้รับสิทธิ์ความเท่าเทียมของกฎหมายไทย แต่ก็ยังเห็นว่าผู้ชายก็คงแสดงความเป็นใหญ่ต่อผู้หญิงด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น การข่มขื่น การแต่งตัวโป๊ทำให้เกิดเหตุข่มขืน การลักพาตัวเรียกค่าไป การบังคับขู่เข่น ด้วยสื่อสมัยใหม่ ที่มีการเข้าถึงได้ง่าย เช่น มือถือ โลกออนไลน์ ซึ่งความรุ่นแรงถูกถ่ายทอดสดผ่านสิ่งเหล่านี้ทำให้การใช้ความรุนแรงต่อสตรีถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเพศที่ 3 ก็เช่นกันมีเหยียดอย่างชัดเจนเช่นการใช้ห้องน้ำร่วมกับเพศหญิง หรือการทุบตีจากเพศชาย ถูกมองว่าน่ารังเกรียจและเป็นของแปลกในสังคม ซึ่งหากดูจากสื่อต่างมักจะเอาเพศที่ 3 มาทำเป็นตัวตลกหรือการแสดงละครก็มักจะได้บทคนรับใช้ หรือเป็นตัวโจ๊กของบทนั้นๆ หากเปลี่ยนกฎหมายในประเทศอยากให้มีความเท่าเทียมที่จิงจังต้องแก้ไขมุมมองทัศติใหม่ทั้งหมด และมีกฎหมายที่เข้มแข็งลงโทษผู้กระทำผิดให้มากกว่านี้ และควรปลี่ยนแนวคิดการสั่งสอนลูกใหม่ตั้งแต่เด็กให้เด็กได้ปลูกฝั่งเข้าไปในจิตใจสอนให้รู้จักให้เกียรติเพศที่ด้อยกว่า จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และอิสระ