ผู้ชายทำตัวเป็นใหญ่ ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับตลอดจริงหรือ

ประท้วง เหยียดเพศ

ผู้ชายมีความแตกต่างด้านสภาพร่างการ เฮอร์โมน สภาพจิตใจ หรือ ระบบภายในร่างกายก็ทำดีกว่าเพศหญิง จึงทำให้ผู้ชายตั้งตัวหรือทำตัวเหนือกว่า โดยส่วนมากผู้หญิงมักจะถูกสั่งสอนให้เชื่อฟังเพศชายเวลาหลังแต่งงานถูกอบรมสั่งสอนให้มีความน้อมนอม ผู้หญิงเป็นเพศที่ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะมีสภาพร่างกายอ่อนแอ อีกอย่างสังคมเริ่มมีความเสื่อมเริ่มมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นตามสมัยยิ่งสื่อเข้าถึงมาก มีการปล้นชิง ข่มขืน ส่วนมากเป็นเพศที่อ่อนแอที่ถูกกระทำ หรือการแต่งตัวที่ล้อแหลม

เพสชายโดนปลูกฝังให้เป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมที่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กทำให้มีสภาพจิตใจที่แข็งกระด้างไม่เกงกลัวต่อสิ่งใดมักจะรังแกหรือทำตัวอยู่เหนือกว่าคนที่อ่อนแอกว่า สังคมยุคใหม่เข้าถึงง่ายมีข่าวทำร้ายร่างกายอยู่ทุกวัน อะไรๆก็สะดวกไปหมด ระบบออนไลน์ โซเชียลทั้งหมดนี้ เป็นเหตุให้ทำให้เกิดความรุนแรงทั้งสิ้น แต่สิ่งที่เพศหญิงควรจะต้องมีเครื่องทุนแรงที่ช่วยปกป้องตัวเองบ้างเพื่อความปลอดภัยอยู่รอดในสังคมปัจจุบันเช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า หรือ สิ่งล่อแหลมที่อาจเป็นเหตุ การแต่งตัว การเดินทางควรเลือกเดินทางหาเส้นทางที่มีคนเยอะๆ หลีกเลี่ยงเส้นทางเปลี่ยว เป็นต้น

จริงแล้วๆก็ไม่เสมอไปที่ผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายยอมทุกอย่าง หากเปลี่ยนแนวคิด เลือกหาคนดีๆยังมีอีกมากที่เขาให้เกียรติเพศหญิงก็มีมาก ผู้หญิงสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเสมอไปด้วยการศึกษาที่สูงทำให้ สามารถหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้บางทีเป็นฝ่ายเลือกสามีได้ด้วยซ้ำ แถมการงานมีโอกาสก้าวหน้าผู้ชาย เดียวนี้อะไรก็เท่าเทียมกันหมด มีกฎหมายคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้เพศหญิงพอจะขึ้นมาเทียบกับผู้ชายได้อย่างสบาย ไม่ว่าเพศไหนการเข้าใจให้เกรียจติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง