Stop using violence against children.piccc

หยุดการใช้ความรุนแรงต่อลูก

ความรุนแรง

Stop using violence against children.

ในอดีต พ่อ – แม่ ผู้ปกครองที่ไม่มีความรู้ ในการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง จะเลี้ยงลูกด้วยวิธี ‘ตี’ หรือ ใช้บทลงโทษรุนแรงต่างๆ เพื่อข่มให้เด็กเกิดความ ‘กลัว’ และไม่กล้าหือ ต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างราวกับเป็นหุ่นยนตร์ หากแต่ความกลัวนั้นเมื่อสั่งสมมากๆเข้า ก็จะกลายเป็นการ ‘ต่อต้าน’ และประชดประชัน ทำให้เด็กเลือกเดินทางผิด ไม่ว่าจะเป็นการ ติดยา , ไม่สนใจการเรียน , ทอดทิ้งพ่อ – แม่ ในยามชรา เป็นต้น

เลี้ยงลูกยุคใหม่ต้องเลี้ยงด้วยความเข้าใจ

‘ความรุนแรงต่อเด็ก’ คือ ความรุนแรงทุกประเภท อันสร้างผลทางด้านร้ายแรงที่มีต่อเด็กๆ ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ไม่ใช่แค่การทำร้ายจาก ภายนอกจนเกิดบาดแผล หรือ รอยช้ำเท่านั้น หากแต่ยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของจิตใจอีกด้วย…

ความรุนแรงทางร่างกายและอารมณ์จิตใจ

จัดเป็นความรุนแรงที่สามารถพบได้บ่อย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าคุณจะคิด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ จัดเป็นความรุนแรงที่พ่อ – แม่ มักใช้ในการสั่งสอนเด็กเมื่อกระทำผิด หรือ บางครั้งเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ไม่พอใจแล้วมาระบายก็เด็ก เช่น การบิดหู , การหยิก , การตี , การตบ แม้แต่การใช้อารมณ์ดุด่า , ใช้คำหยาบ , พูดจาเปรียบเทียบ รวมทั้งการขู่ว่าจะไม่รัก ซึ่งส่งผลให้เกิดบาดแผลซึมลึกลงไปได้

การใช้ความรุนแรงในการทำร้ายจิตใจเด็ก

เช่น การพูดจาประชดประชัน , การนำลูกไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น เพราะตามหลักพื้นฐานความเป็นจริงแล้ว เด็กแต่ละคนต่างก็มีจุดดีจุดด้อยต่างกัน เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า , ไม่มีศักยภาพ หรือ เป็นคนอ่อนแอไร้ความสามารถ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางลบ ซึ่งจัดเป็นความรุนแรงสูงมาก อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อชีวิตเด็กสูงมาก หรือ ด่าแบบส่งๆว่าเด็กโง่ โดยที่ไม่หาต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเด็กถึงทำไม่ได้ เป็นต้น

การทอดทิ้งเด็ก

คือ ความบกพร่องอันเกิดจากพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้าน ซึ่งไม่ได้รับการดูแลด้วยความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ , การศึกษา , การพัฒนาทางอารมณ์ , อาหาร , ที่อยู่อาศัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในกรณีที่ครอบครัว ไม่ได้จัดให้เด็กได้รับอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก รวมทั้ง อันตรายต่อพัฒนาการทางร่างกาย , จิตใจ , ศีลธรรม รวมทั้งทางสังคม ทั้งในช่วงอายุเยาว์วัย และ เมื่อเจริญเติบโตต่อไป

ความรุนแรงทางเพศ

คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ หรือ ระหว่างเด็กกับด้วยกัน โดยกิจกรรมดังกล่าว กระทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลผู้กระทำ ซึ่งสร้างบาดแผลได้จากทั้งภายนอกและภายในร่างกาย รวมทั้งจิตใจ

ข้อมูล http://endviolencethailand.org/violence_against_children