Stop using violence against children.piccc

หยุดการใช้ความรุนแรงต่อลูก

ในอดีต พ่อ – แม่ ผู้ปกครองที่ไม่มีความรู้ ในการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง จะเลี้ยงลูกด้วยวิธี ‘ตี’ หรือ ใช้บทลงโทษรุนแรงต่างๆ เพื่อข่มให้เด็กเกิดความ ‘กลัว’ และไม่กล้าหือ ต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างราวกับเป็นหุ่นยนตร์ หากแต่ความกลัวนั้นเมื่อสั่งสมมากๆเข้า ก็จะกลายเป็นการ ‘ต่อต้าน’ และประชดประชัน ทำให้เด็กเลือกเดินทางผิด ไม่ว่าจะเป็นการ ติดยา , ไม่สนใจการเรียน , ทอดทิ้งพ่อ – แม่ ในยามชรา เป็นต้น เลี้ยงลูกยุคใหม่ต้องเลี้ยงด้วยความเข้าใจ ‘ความรุนแรงต่อเด็ก’ คือ ความรุนแรงทุกประเภท อันสร้างผลทางด้านร้ายแรงที่มีต่อเด็กๆ ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ไม่ใช่แค่การทำร้ายจาก ภายนอกจนเกิดบาดแผล หรือ รอยช้ำเท่านั้น หากแต่ยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของจิตใจอีกด้วย… ความรุนแรงทางร่างกายและอารมณ์จิตใจ จัดเป็นความรุนแรงที่สามารถพบได้บ่อย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าคุณจะคิด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ จัดเป็นความรุนแรงที่พ่อ – แม่ มักใช้ในการสั่งสอนเด็กเมื่อกระทำผิด หรือ บางครั้งเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ไม่พอใจแล้วมาระบายก็เด็ก เช่น การบิดหู , […]

Continue Reading

การเลี้ยงดูลูกให้เลิกใช้ความรุนแรง

การเลี้ยงดูลูกให้เลิกใช้ความรุนแรง ควรปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเด็ก เด็กยุคใหม่เริ่มใช้ความรุ่นแรงมากขึ้นมีผลกระทบมาจากพวกสื่อ โซลเชียล สิ่งแวดล้อมรอบข้าง หรือครอบครัวมีปัญหาหันไปพึ่งคนผิด เสพยา ติดการพนัน เมื่อเติบโตขึ้น อาจทำให้เป็นคนใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาอยู่ทุกครั้ง ผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างดีที่ไม่งั้นอย่างทำเป็นเยี่ยงอย่างได้ อย่าลงโทษเด็กโดยใช้แต่ความรุนแรงมากเกินไปอาจทำให้เด็กกลัวเช่น การทุบตี เป็นสิ่งที่ต้องใช้สติในการไตร่ตรอง การเลี้ยงดูผิดนำพาสู่ อาชญากร ในสังคมสมัยใหม่มักจะใช้เวลาทำงานเป็นหลัก หรือการให้เวลาลูกน้อย ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนด้วยตัวเองมักจะนำไปฝากเลี้ยง ปู่ย่า ตา ยาย ทำให้เด็กขาดการอบรมให้รับความรักจากพ่อแม่น้อยลง ไม่รู้จักผิดชอบตอนเติบโต ส่งผลให้มีการเถียง ก้าวร้าว เศรษฐกิจ มีผลทำให้เวลาเราน้อยลงเพราะครอบครัวต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้การทะเลาะ ทุบตี ทำร้าย ทำรายข้าวของ ใช้อารมณ์ ทำให้ลูก มีสภาพจิตใจตกต่ำ หวาดกลัว ในอนาคต อาจจำไปใช้ทำร้ายผู้อื่น สื่อเชิงลบเสพมากเกิดผลเสีย พวกสื่อสมัยนี้มีแต่พวกความรุ่นแรง เช่นการข่มขืน การฆ่าฟัน การใช้ความรุนแรงต่อสตรี หรือโลกโซลเชียล มีพวกออกสื่อถ่ายทอดสดโดยใช้ความรุนแรงเพื่อให้คนสนใจ โลกสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปมาก ทำดีไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ แต่ทำตัวเชิงลบกลับเชิดชูคนนั้น จนทำให้ทุกวันนี้เด็กสมัยเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ การแก้ไขปัญหาไม่ใช้เรื่องยากเพียงหันมาดุแล ใส่ใจ ให้เวลากับครอบครัวเยอะที่สุด ควรทำสิ่งดีๆให้เด็กดู และซึมซับมากที่สุด การสั่งสอน […]

Continue Reading