ยุติความรุนแรงกับครอบครัวให้เร็วที่สุด

เนื่องจากในเดือนรนณรงค์หยุดสร้างความรุนแรงแก่เด็ก และสตรี กระตุ้นสังคม ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่ทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิดของ “He For She ปลับเปลี่ยนพฤติกรรม ยุติความรุนแรง” ได้มอบชุดความรู้ทางด้านครอบครัว และเข็มกลัดริบบิ้น สีขาว เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของสากลที่หมายถึงการไม่ยอมรับ และไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลซึ่งร่วมกลับสำนักงานกองทุนได้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รนณรงค์แคมเปญ #เจ็บแต่ไม่ยอม พฤศจิกายนเดือนแห่งความยุติความรุนแรง นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพัฒนาการของสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กล่าวในคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งถูกตั้งให้เป็นเดือนของยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี โดยเน้นไปทางเรื่องการปรับเจตคติของในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นประเด็นในการแก้ไขความรุนแรง ซึ่งเป็นแนวคิดของ “He For She ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” ซึ่งอยากให้สังคมนั้นได้เห็นว่ากลุ่มของผู้ชายก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมได้ และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี โดยปีนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก […]

Continue Reading

กลุ่มหัวรุนแรงหรือองค์กรใช้ความรุนแรง

เป็นกลุ่มหรือองค์กรที่หาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ประเทศนั้นรัฐบาลมีความอ่อนแอ มักจะแทรกและยึดอำนาจ และบังคับประชาชนให้เข้าร่วมส่วนมากจะใช้ความรุนแรงเข้าว่าถ้าใครไม่ทำตามคำสั่งก็อาจถึงกับเสียชีวิต ส่วนมากการก่อการร้ายนี้จะเป็นรัฐมุสสลิม หรือตอนนี้กลุ่ม ไอเอส เป็นกลุ่มที่โหดเหี้ยมทารุณเป็นกลุ่มที่ถูกส่งเสริมจากรัฐบาลอิรัก เป็นกลุ่มที่มีทหารไว้ต่อต้านกับ สหรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้ง รัฐอิสลาม ในอิรักและซีเรีย เพื่อเก็บภาษี และจัดตั้งกฎหมายให้มีความเข้มงวด และนำเอาหลักอิสลามมาใช้อย่างเข้มงวด โดยจะแยกเพศหญิงชายให้แยก กลุ่มหัวรุ่นแรงพวกนี้มักจะมีผู้สนับสนุน มีมหาเศรษฐีคอยอยู่เบื้องหลัง ให้เงินสนับ ผู้ก่อ การร้ายมักใช้ความรุนแรงออกสื่อเพื่อชักจูงคนให้มาเข้าร่วม หรือใช่ความโหดเหี้ยมเพื่อข่มขู่คู่อริ หรือ ประเทศที่ต่อต้าน มีอาวุธครบมือ ชอบปล้น ร้านทอง น้ำมัน หรือจับผู้หญิงที่ไม่เข้าร่วมมาค้าประเวณี เพื่อหาเงินซื้ออาวุธ มีการจัดการระบบภายในเหมือนกับรัฐบาล กลุ่มหัวรุ่นแรงอาจถูกจ้างจากประเทศอื่นเพื่อขัดผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆกลุ่มหัวรุ่นแรงชอบสร้างความหวาดกลัวให้ทั่วโลกเพื่อที่จะได้ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับสิ่งที่ตนเองทำ กลุ่มสมัยนี้นิยมใช้ความรุ่นแรงกับเพศหญิง นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย โดยกลุ่มพวกนี้จะมาจาก อิสลาม ซึ่งมีหลักคำสอนที่สามารถมองได้หลายแง่มุม พวกที่คิดร้ายจะนำใช้ข้ออ้างในการทำชั่ว ถึงอย่าไรการก่อการร้ายอาจยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริง แต่พวกนี้ยังแพร่ขยายไปทุกประเทศสร้างความวาดละแวง และคอยหาช่องว่างเพื่อความแตกแยก

Continue Reading

การเหยียดเพศในสังคมไทย

สังคมไทยมีการแบ่งชั้นความเท่าเทียมตั้งแต่สมัยก่อน โดยเพศชายเป็นเพศที่มีความแข็งแกร่งด้านร่างกาย และจิตใจ มีความเป็นผู้นำ เป็นท้าวใหญ่ให้ครอบครัว ส่วนเพศหญิงจะเป็นผู้ดูแลสามี มีความอ่อนน้อม สงบสเงียม เป็นแม่บ้านที่ดีคอยหาข้าวหาปลาให้กินและเลี้ยงดูลูกจะเป็นคนจัดการภายในบ้าน ถูกสั่งสอนจากพ่อแม่ให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังเด็ก เพศที่สามจะเป็นเพศที่แปลกประหลาด ปัจจุบันยังไม่คอยเป็นที่ยอมรับถูกมองว่าเป็นตัวตลกและยังเป็นที่น่ารังเกรียจต่อเพศชาย อาจจะมาจากพฤติกรรมตอนเด็ก หรือคุกคลีกับผู้หญิงมาเกินไปมีเฮอร์โมนของเพศหญิงเยอะก็เป็นได้ ในปัจจุบันถึงแม้ว่าผู้หญิงจะได้รับสิทธิ์ความเท่าเทียมของกฎหมายไทย แต่ก็ยังเห็นว่าผู้ชายก็คงแสดงความเป็นใหญ่ต่อผู้หญิงด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น การข่มขื่น การแต่งตัวโป๊ทำให้เกิดเหตุข่มขืน การลักพาตัวเรียกค่าไป การบังคับขู่เข่น ด้วยสื่อสมัยใหม่ ที่มีการเข้าถึงได้ง่าย เช่น มือถือ โลกออนไลน์ ซึ่งความรุ่นแรงถูกถ่ายทอดสดผ่านสิ่งเหล่านี้ทำให้การใช้ความรุนแรงต่อสตรีถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเพศที่ 3 ก็เช่นกันมีเหยียดอย่างชัดเจนเช่นการใช้ห้องน้ำร่วมกับเพศหญิง หรือการทุบตีจากเพศชาย ถูกมองว่าน่ารังเกรียจและเป็นของแปลกในสังคม ซึ่งหากดูจากสื่อต่างมักจะเอาเพศที่ 3 มาทำเป็นตัวตลกหรือการแสดงละครก็มักจะได้บทคนรับใช้ หรือเป็นตัวโจ๊กของบทนั้นๆ หากเปลี่ยนกฎหมายในประเทศอยากให้มีความเท่าเทียมที่จิงจังต้องแก้ไขมุมมองทัศติใหม่ทั้งหมด และมีกฎหมายที่เข้มแข็งลงโทษผู้กระทำผิดให้มากกว่านี้ และควรปลี่ยนแนวคิดการสั่งสอนลูกใหม่ตั้งแต่เด็กให้เด็กได้ปลูกฝั่งเข้าไปในจิตใจสอนให้รู้จักให้เกียรติเพศที่ด้อยกว่า จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และอิสระ  

Continue Reading

ทรัมป์ กับกระแสเหยียดเพศหญิง

ดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกกระแสวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการสัมภาษณ์ ออกสื่อ มีประเด็นที่น่าสนใจอย่าง ทรัมป์ที่ออกมาวิจารณ์ มิก้า เบรซินกี้ นักข่าวประจำสถานีโทรทัศน์เอ็มเอสเอ็นบีซี โดยเลือดเธอมีหน้าตาที่แดงเลือดขึ้นหน้าเพราะเทอศัลกรรมเยอะไปหมด และอีกประเด็นที่ประธานาธิบดีออกไปสำภาษ ได้วิจารณ์ผู้หญิงที่เขาไม่ชอบโดยใช้ถ้อยคำที่ติดตลก ส่อเสียด โดยทรัมป์นยังต่อว่า เคลลี่นักข่าวที่เข้าถามคำตอบว่า เขามีจุดประสงค์ที่จะมุ่งประเดนจู่โจมถึงเขาเพื่อให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสีย ในวันที่ทรัมป์ไปเยือนฝรั่งเศสได้ร่วมรับประทานอาหารกับ เมลาเนีย ทรัมป์ ภรรยา, และนายเอ็มมานูเอล ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส ทรัมป์ได้แสดงกริยาไม่เหมาะสม โดยการชมรูปร่างของนาย เอ็มมานูเอล ว่าทำไมหุ่นดีจัง ซึ่งนางเจน ซีเบล นิวซัม เขียนทวิตในว่า ถ้าผู้หญิงไม่ร้องขอให้แสดงความคิดเห็นต่อรูปร่างภายนอกเธอ ซึ่งถือว่าไร้มารยาทมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งต่อหน้าสามีเขา ดีโดนัลด์ ยังมีหลายเหตุการณ์ที่ทำพฤติกรรมเช่นนี้ มีการพูดคุยถึงการลวนลามเพศหญิงและ อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเหล่าดารา ซึ่งเป็นที่รังเกรียจของเพสหญิงมากอีกทั้งยังมีการต่อต้านการเหยียดของเหล่าประชาชนแต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้กล่าวผ่านสือว่า จะไม่ลงตำแหน่งจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่ มีหลายฝ่ายเริ่มไม่ชอบและอยากให้ ประธานคนนี้หลุดจากตำแหน่ง แต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้ยอมรับผิด และออกมาขอทาผ่านสื่อและได้พูดว่า ทุกวันผมต้องพบปะเจอผู้หญิงมากมาย และผมก็เป็นคนดังจึงมีผู้คนส่วนมากอยากเข้ามาใกล้ชิด แม้แต่ เมลาเนีย ทรัมป์ ภรรยาก็ยังไม่ชอบการกระทำที่ได้ทำลงไปของสามีแต่ถึงอย่างไร เขาก็ยังมีความเป็นผู้นำ และจะสนับสนุนให้เขารักษาตำแหน่งต่อไป  

Continue Reading

ผู้ชายทำตัวเป็นใหญ่ ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับตลอดจริงหรือ

ผู้ชายมีความแตกต่างด้านสภาพร่างการ เฮอร์โมน สภาพจิตใจ หรือ ระบบภายในร่างกายก็ทำดีกว่าเพศหญิง จึงทำให้ผู้ชายตั้งตัวหรือทำตัวเหนือกว่า โดยส่วนมากผู้หญิงมักจะถูกสั่งสอนให้เชื่อฟังเพศชายเวลาหลังแต่งงานถูกอบรมสั่งสอนให้มีความน้อมนอม ผู้หญิงเป็นเพศที่ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะมีสภาพร่างกายอ่อนแอ อีกอย่างสังคมเริ่มมีความเสื่อมเริ่มมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นตามสมัยยิ่งสื่อเข้าถึงมาก มีการปล้นชิง ข่มขืน ส่วนมากเป็นเพศที่อ่อนแอที่ถูกกระทำ หรือการแต่งตัวที่ล้อแหลม เพสชายโดนปลูกฝังให้เป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมที่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กทำให้มีสภาพจิตใจที่แข็งกระด้างไม่เกงกลัวต่อสิ่งใดมักจะรังแกหรือทำตัวอยู่เหนือกว่าคนที่อ่อนแอกว่า สังคมยุคใหม่เข้าถึงง่ายมีข่าวทำร้ายร่างกายอยู่ทุกวัน อะไรๆก็สะดวกไปหมด ระบบออนไลน์ โซเชียลทั้งหมดนี้ เป็นเหตุให้ทำให้เกิดความรุนแรงทั้งสิ้น แต่สิ่งที่เพศหญิงควรจะต้องมีเครื่องทุนแรงที่ช่วยปกป้องตัวเองบ้างเพื่อความปลอดภัยอยู่รอดในสังคมปัจจุบันเช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า หรือ สิ่งล่อแหลมที่อาจเป็นเหตุ การแต่งตัว การเดินทางควรเลือกเดินทางหาเส้นทางที่มีคนเยอะๆ หลีกเลี่ยงเส้นทางเปลี่ยว เป็นต้น จริงแล้วๆก็ไม่เสมอไปที่ผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายยอมทุกอย่าง หากเปลี่ยนแนวคิด เลือกหาคนดีๆยังมีอีกมากที่เขาให้เกียรติเพศหญิงก็มีมาก ผู้หญิงสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเสมอไปด้วยการศึกษาที่สูงทำให้ สามารถหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้บางทีเป็นฝ่ายเลือกสามีได้ด้วยซ้ำ แถมการงานมีโอกาสก้าวหน้าผู้ชาย เดียวนี้อะไรก็เท่าเทียมกันหมด มีกฎหมายคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้เพศหญิงพอจะขึ้นมาเทียบกับผู้ชายได้อย่างสบาย ไม่ว่าเพศไหนการเข้าใจให้เกรียจติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

Continue Reading

แทงบอลออนไลน์ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว

ในปัจจุบันนี้การเล่นเดิมพันในรูปแบบออนไลน์นั้นได้รับการนิยมเป็นอย่างมากซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าใครจะรู้จักช่องทางมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อไม่นานมานี้ในประเทศของเราได้มีการเปิดให้บริการแทงบอลออนไลน์ในประเทศเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องของการให้บริการนั้นไม่ต้องห่วงเลย เพราะเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการนั้นมีมาตรฐาน การพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าทำให้เรารู้สึกได้คุยกับคนรู้จัก ซึ่งทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสบายใจ ในอีกมุมหนึ่งของการเล่นแทงบอลออนไลน์นั้น มันจะตอบโจทย์ในเรื่องการใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเราจะไม่เสียเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวเลยแม้แต่น้อย เพราะถ้าหากว่าเรามี user และ pass ของทางผู้ให้บริการ ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องสมัครก่อน ซึ่งขั้นตอนการสมัครสามารถที่จะย้อนกลับไปอ่านในบทความก่อนๆได้ครับ มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่ต้องเตรียมสิ่งจำเป็นให้พร้อมแค่นั้นเอง อย่างเช่นพวกบัญชีที่จะใช้เล่นกับทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการแทงบอลออนไลน์ ชื่อที่จะใช้เรียกในเว็บ และทางทีมงานจะสอบถามข้อมูลอีกนิดหน่อยเพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร แต่สิ่งจำเป็นที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณได้ เพราะทางทีมงานเขาจะส่งข้อมูล userpass ของคุณผ่านไปทางนี้และยังมีช่องทางที่จะเข้าร่วมเล่นกับทางเว็บไซต์ในช่องทางนี้อีกด้วย ถ้าหากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการรับชมหรือเชียร์กีฬาฟุตบอล คุณคงจะเป็นจะเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะรวยด้วยการเล่นแทงบอลออนไลน์อย่างแน่นอน เพราะเชื่อว่าคุณต้องมีข้อมูลอยู่ในหัวที่ใช้ในการคาดคะเนว่าทีมไหนจะชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนัก เพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเลยครับ ยิ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์แทงบอลเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งหาเงินได้เร็วเท่านั้น

Continue Reading

บุสเกตส์ ต้องการคว้า 3 แชมป์ทุกๆปี

เซร์คิโอ บุสเกตส์ มิดฟิลด์ก้านยาวของทีม บาร์เซโลน่า ยืนยันว่าเขาพร้อมช่วยทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้า 3 แชมป์ในทุกๆปีแบบไม่ต้องมีใครสู้ได้เลย ภายหลังจากที่ในฤดูกาลที่ผ่านมา ทีมบาร์เซโลน่า ได้ 3 แชมป์มาครองได้อย่างเหลือเชื่อ นับเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของสโมสรของเขา ซึ่งครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นสมัยที่ทีมคุมทัพโดย เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือคนเก่งที่ปัจจุบันทำทีมอยู่ในเยอรมันกับ บาเยิร์น มิวนิค จากความสำเร็จอย่างมากมายในฤดูกาลนี้ ทำให้มีคนตั้งข้อสงสัยว่า บาร์เซโลน่า จะยังมีไฟในการลงเล่นต่อไปมากน้อยแค่ไหน เพราะทีมที่ได้ 3 แชมป์มักจะมีฤดูกาลที่ล้มเหลวหลังจากนั้น เพราะทีมถึงจุดอิ่มตัวไปแล้วในความคิดของหลายต่อหลายคน แต่สำหรับ เซร์คิโอ บุสเกตส์ เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแม้แต่น้อย และพร้อมช่วยให้ทีมได้ 3 แชมป์ในทุกๆปี “ผมมีความสุขมากที่เราได้แชมป์แบบแน่นอนมากๆแบบนี้ เราขาดจากพวกมันไม่ได้เลยนะ”เซร์คิโอ บุสเกตส์ เปิดใจ “ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้เป็นเพราะเราต้องการเป็นแชมป์ในทุกๆปี เราต้องการนักเตะที่มีคุณภาพเหลือล้นอยู่ตลอดเวลาครับ ทีมเราเป็นทีมที่มีดาวรุ่งมากมายคอยช่วยสร้างโอกาสของทีมเสมอมา” “ในช่วงรอบชิงชนะเลิศ บางคนมองข้ามนักเตะอย่าง อัลเวส,มาสเคราโร่ หรือว่า อิเนียสต้า แต่จริงๆแล้วผมไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยว่าพวกเขาอายุเกิน 30 ไปแล้ว จริงๆแล้วพวกเขาเยี่ยมยอดที่สุด” “นอกจากนี้เรายังมีดาวรุ่งอย่าง เนย์มาร์,อัลบา และ มาร์ค อังเดร […]

Continue Reading

โอตาเมนดี้ ไม่เข้ารายงานตัวกับค้างคาว

นิโคลัส โอตาเมนดี้ ปราการหลังชาว อาร์เจนติน่า ส่อแววมีเรื่องกับสโมสรเสียแล้ว ภายหลังจากที่ไม่ยอมกลับไปรายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมต้นสังกัด บาเลนเซีย เพื่อหวังว่าสโมสรจะปล่อยตัวออกจากทีมไปอยู่กับทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์นี้เลย ข่าวที่เล่นมาโดยตลอดก็คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินหน้าทาบทาม นิโคลัส โอตาเมนดี้ ให้ย้ายไปยืนปักหลักให้ทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า แต่ก็ยังมีสโมสรอย่าง เรอัล มาดริด ที่ชายตามองมาด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามความต้องการดูเหมือนกับว่า แมนยูไนเต็ด จะมีโอกาสคว้าตัวมากที่สุด แต่อย่างก็ดีทีม ค้างคาว ไม่ยอมง่ายๆ เพราะต้องการค่าตัวถึง 40 ล้านปอนด์ในสัญญาของกองหลังรายนี้ แม้ว่าจะมีข่าวมากมายยืนยันว่านักเตะเองได้ทำการตกลงค่าเหนื่อยกับ แมนยู ได้เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแค่สโมสรเท่านั้นที่พร้อมจะเปิดไฟเขียวให้ย้ายทีมได้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง MARCA สื่อยักษ์ใหญ่ของสเปน รายงานว่าตอนนี้นักเตะคนสำคัญของ บาเลนเซีย กำลังเล่นแง่กับสโมสรต้นสังกัดด้วยการไม่ไปรายงานตัวกับทีม และจะไม่เข้าไปฝึกซ้อมเพื่อต้องการให้ทีมจัดการเรื่องการย้ายไปเล่นให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสียทีตามความต้องการของเขา กองหลังทีมชาติ อาร์เจนติน่า ต้องการย้ายไปผนึกกำลังกับ มาร์กอส โรโฮ ปราการหลังเพื่อนร่วมชาติ และนอกจากนั้นยังมีข่าวด้วยว่า หลุยส์ ฟาน ฮาล กำลังนำตัว โรเมโร่ นายประตูทีมชาติ อาร์เจนติน่า […]

Continue Reading

ฟิล เนวิลล์ เตรียมย้ายไปเป็นผู้ช่วยให้ บาเลนเซีย

ฟิล เนวิลล์ อดีตผู้ช่วยของ เดวิด มอยส์ กุนซืออัจฉริยะของทีม ปีศาจแดง ในฤดูกาลก่อนกำลังจะได้งานใหม่ด้วยการเป็นผู้ช่วงของ นูโน่ ซานโต้ ในการทำงานในสเปน อดีตกองกลางวัย 38 ปีกำลังได้รับบทบาทดังกล่าวแทนที่ของ เอียน คัทโธร สต๊าฟโค้ชชาวสก๊อตแลนด์ ที่กำลังย้ายไปอยู่กับ สตีฟแมคคลาเรน ทำหน้าที่ช่วยสโมสร นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด “ฟิล นั้นเป็นคนที่มีความสามารถระดับสูง และมีประสบการณ์มากมายจริงๆ แถมยังเป็นผู้รอบรู้อีกคนหนึ่งด้วยนะครับ เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆ เมาะกับทีมเราเหลือเกินจริงๆ”นูโน่ ซานโต้ กล่าวกับเว็บไซด์ประจำสโมสร บาเลนเซีย “พวกเรายืนยันว่ายังเดินหน้าเล่นตามปรัชญาของเราเหมือนเดิม ก่อนหน้านี้ในสมัยที่เขาเป็นนักเตะก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว และมาถึงวันนี้เราก็ต้องมองไปที่อนาคตนะครับ ผมมองว่าประสบการณ์ในอาชีพของ ฟิล จะช่วยทีมเราได้มากแน่ๆ” ทั้งนี้มีการรายงานว่า ฟิล เนวิลล์ ที่ได้มาช่วยทำทีม บาเลนเซีย เป็นเพราะรู้จักกับ ปีเตอร์ ลิม เจ้าของสโมสร บาเลนเซีย เนื่องจากทั้งสองคนเป็นผู้ถือหุ้นของสโมสร ซัลฟอร์ด ซิตี้ เนวิลล์ จะได้ไปทำงานในลาลีกา เหมือนกับที่ เดวิด มอยส์ […]

Continue Reading

บาคาร่าออนไลน์หาเล่นง่ายในสังคมออนไลน์

ถ้าหากว่าเราเล่นคอมพิวเตอร์เป็นคงจะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แล้วล่ะครับไม่เว้นแม้กระทั้งการที่จะหาแหล่งเล่นการพนัน ไม่ใช่การค้นหาสถานที่เล่นแล้วเราจะต้องเดินทางไปนะครับ แต่เราสามารถที่จะเล่นมันได้โดยผ่านหน้าจอที่คุณนั่งมองอยู่เลย ด้วยวิธีการใหม่ที่ทำให้คนที่อยู่ไกลมากแค่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการบาคาร่าได้เหมือนกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆก่อนที่เราจะเข้าไปเล่น ซึ่งข้อดีของการเล่นแบบออนไลน์นี้คือความส่วนตัวที่คุณจะได้รับและสำหรับคนที่ไม่ชอบอยู่ในที่ๆคนมากๆก็จะได้เล่นอย่างสบายใจอีกด้วย เพราะการเล่นบาคาร่าในบ้านเรานั้นหายากเป็นอย่างมากเพราะกฎหมายไม่ยอมให้เปิดเล่นแบบเสรี จะมีแต่บ่อนที่แอบเปิดแต่ก็ทำให้เล่นได้ไม่สะดวกเท่าการเล่นผ่านออนไลน์อยู่ดี เพราะการที่จะหาเล่นนั้นไม่ยากแบบเมื่อก่อนอีกแล้วเราสามารถค้นหาเว็บไซต์ที่ให้บริการบาคาร่าได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ google ซึ่งเว็บที่เปิดให้เล่นการพนันรูปแบบนี้จะมีการทำอันดับแข่งขันกันทางเว็บนี้ ซึ่งหากใครอยู่ในอันดับต้นๆของหน้าแรกก็จะมีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการเปิดให้บริการที่กว่าเว็บที่ไม่มีอันดับหรือมีอันดับอยู่หน้าหลังๆซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่นิยมเข้าไปเล่นหรือมองว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการบาคาร่านั้นยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการนั่นเองแต่ไม่ว่าจะเลือกเล่นกับเว็บไซต์ไหนมันก็สามารถที่จะทำเงินให้กับเราได้เหมือนกันมันก็คงจะอยู่ที่ความชอบของเราว่าชอบเล่นในรูปแบบไหนหรือชอบการให้บริการของเว็บไซต์ไหน เพราะบางทีบางเว็บให้บริการดีแต่พนักงานให้บริการลูกค้าได้ไม่ดีก็ไม่น่าเล่นเพราะถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากในการติดต่อกับทางทีมงาน

Continue Reading